Nieuwsgierig naar ons productaanbod

Wij bieden een compleet palet aan producten en diensten. Gericht op jouw succes. De producten bieden wij aan via het internet als abonnement. Bijkomende voordelen van de Flexportal zijn:

  • Toegankelijk via elke webbrowser;
  • Geen bijkomende kosten of aanschaf van extra soft- en hardware;
  • Geen extra kosten voor beheer;
  • De software is op iedere plaats ter wereld te gebruiken!

Internetportalen voor klanten en uitzendkrachten

Een uitzendbureau dat aan de slag wil met Easyflex en het internet, kiest het beste voor de Flexportal voor klanten en uitzendkrachten. Dat is niet alleen onze mening, maar ook die van menig uitzendbureau en Easyflex zelf.

Na vragen uit de markt zijn we in 2007 gestart met de ontwikkeling van eigen internetsoftware voor Easyflex. Het resultaat is een combinatie van een volwaardig, kant-en-klaar internetportaal met uitgebreide mogelijkheden voor configuratie en maatwerk. De Flexportal is zo gericht op het zo snel mogelijk verkrijgen van de gewerkte uren, en informatieverstrekking over uitzendkrachten.

Wie een demonstratie ziet van de Flexportal, merkt direct op dat deze ontwikkeld is met oog voor gebruiksgemak. De klant en uitzendkrachten moeten de Flexportal niet alleen kúnnen gebruiken, ze moeten het vooral willen. Naast gebruiksvriendelijkheid en hoge marketingwaarde kent de Flexportal een groot aantal concrete pluspunten die soms handig zijn, maar vaker gewoon vereist.

De Flexportal is met recht software waarmee uitzendbureaus zich vol trots op het internet kunnen presenteren!

Digitale planborden voor de planning van huisvesting, werk en vervoer

Na de ontwikkeling van de Flexportal kwam snel de vraag naar digitale planborden voor de drie-eenheid: huisvesting, werk en vervoer. Net als de Flexportal blinken onze planborden uit in gebruiksgemak. En uiteraard zijn de planborden gekoppeld aan Easyflex!

De planning van huisvesting biedt de mogelijk tot volledig huizenbeheer, met een scherp oog op bezettingsgraad en het financieel resultaat. De werkplanning is gericht op een voor uitzendkrachten typische dagplanning. Uiteraard is de werkplanning gekoppeld aan de huisvestingsplanning, zodat in één oogopslag zichtbaar is of alle reisafstanden binnen acceptabele grenzen vallen. De vervoersplanning geeft antwoord op de vraag wie-met-wie meerijdt. Eventueel kan de vervoersplanning gekoppeld worden aan GPS track-and-trace systemen.

Easyflex Power Tools

Onder de noemer Easyflex Power Tools biedt de Flexportal een set handige toevoegingen aan op Easyflex. Zo is er de urenontrafelaar, een geavanceerd systeem dat automatisch de ingevoerde uren converteert naar de juiste kostenplaatsen in Easyflex. Ook zorgen wij voor een berekening van gemiddelde uren en loonsommen, dit gebeurt ten behoeve van de uitbetaling van de collectieve reservering feestdagen en eigen risicodragerschap bij ziekte.

Buiten deze functionaliteiten bestaat er ook de mogelijkheid tot het importeren van Excel-sheets. Wanneer je werkt met een tijdklok, kan je zo de uren snel en eenvoudig in de Flexportal, en dus in Easyflex zetten!

Geïnteresseerd in onze producten en diensten? Neem gerust contact op.